A Asociación reúnese o 18 de abril para dar conta do último exercicio e renovar a Xunta Directiva

A XVI Asemblea Xeral Ordinaria da Asociación pola Conservación do Ecosistema Forestal Galego terá lugar o vindeiro día 18 de abril de 2024 en modalidade virtual, ás 20.30 horas en primeira convocatoria e ás 21.00 horas en segunda, para tratar os seguintes puntos:

ORDE DO DÍA

 1. Benvida pola Xunta Directiva.
 2. Ratificación da Orde do Día.
 3. Aprobación, se procede, da acta da XV Asemblea Xeral Ordinaria.
 4. Aprobación, se procede, das contas do ano 2023.
 5. Aprobación, se procede, das cotas sociais para o ano 2024.
 6. Aprobación, se procede, dos orzamentos para o ano 2024.
 7. Aprobación, se procede, do plan de actividades.
 8. Rogos e preguntas.

Acceso á reunión (Google Meet)

Na Coruña, a 30 de marzo de 2024.


A VII Asemblea Xeral Extraordinaria da Asociación pola Conservación do Ecosistema Forestal Galego terá lugar o vindeiro día 18 de abril de 2024 en modalidade virtual, ás 20.45 horas en primeira convocatoria e ás 21.15 horas en segunda, para tratar os seguintes puntos:

ORDE DO DÍA

 1. Benvida pola Xunta Directiva.
 2. Ratificación da Orde do Día.
 3. Renuncia dos membros da Xunta Directiva.
 4. Aprobación, se procede, da acta da VI Asemblea Xeral Extraordinaria.
 5. Presentación das candidaturas. Deben presentarse individual ou colectivamente en info@acefga.org no prazo de cinco días hábiles (5 de abril de 2024).
 6. Eleccións á Xunta Directiva.
 7. Nomeamento dos membros da Xunta Directiva.

Acceso á reunión (Google Meet)

Na Coruña, a 30 de marzo de 2024.