Área de actuación

Na actualidade centramos a nosa actividade na conservación e restauración dalgúns dos últimos bosques atlánticos termófilos que quedan en Galicia, os escasos bosques dos vales e canóns fluviais do Golfo Ártabro, na provincia da Coruña. Fundamentalmente actuamos nas concas dos ríos Eume e Mandeo, onde xa contamos con parcelas custodiadas da nosa rede de Áreas de Conservación.

BOSQUES DO MANDEO

Estamos a desenvolver varios proxectos de conservación e restauración ambiental na conca baixa e media do río Mandeo, na provincia da Coruña, onde contamos con case 1 hectárea de superficie forestal privada custodiada, xestionada como Área de Conservación. O río e as súas ribeiras atópanse dentro do espazo protexido Zona Especial de Conservación (ZEC) Betanzos–Mandeo, pertencente á Rede Natura 2000 e está incluída ademais a Zona Núcleo da ‘Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo’ declarada pola UNESCO.

mandeo1

Nas escarpadas ladeiras e barrancos que conforman o canón fluvial do río Mandeo, consérvanse algúns dos últimos e mellores fragmentos de bosque atlántico que quedan, formando un núcleo de ao redor dunhas 100 ha de bosque que sobreviven no corazón deste espazo natural. Á súa vez, o río Mandeo conforma un auténtico tesouro natural en si mesmo, pois se trata dun dos ríos mellor conservados de Galicia, con algunhas das últimas poboacións de salmón atlántico (Salmo salgar), mexillón de río (Margaritifera margaritifera) e uns bosques de ribeira moi ben conservados e cun alto grao de naturalidade, distribuídos de forma continua ao longo de varios quilómetros de río.

Gran parte da superficie dos bosques do Mandeo están fóra dos límites do espazo protexido pola Rede Natura, polo que non contan con protección legal eficaz. Desde ACEFGA queremos conservar e aumentar esta superficie, consolidando os bosques do Mandeo como referente de conservación en Galicia e un dos mellores e últimos exemplos de bosque atlántico costeiro do sur de Europa.

Para iso, preténdense conservar parcelas de bosque, conectar fragmentos illados mediante corredores ecolóxicos e recuperar novas zonas mediante a transformación de plantacións forestais de piñeiros e eucaliptos en bosque nativo. Ademais, buscamos manter e mellorar as funcións e servizos escosistémicos que o bosque presta á sociedade, algúns deles fundamentais, como a regulación do ciclo hidrolóxico ou a fixación de carbono atmosférico.

dsc_0863

Estes bosques albergan un gran número de especies ameazadas e endemismos, atesouran un rico patrimonio natural, sendo refuxio para especies emblemáticas como o pequeno helecho Hymenophyllum tunbrigense, o endémico escaravello Carabus galicianus, o ameazado caracol de Quimper (Elona quimperiana) ou a píntega rabilarga (Chioglossa lusitanica), símbolo da nosa Asociación.

BOSQUES DO EUME

[En desenvolvemento]