A reunión anual celebrarase o 29 de abril

A XV Asemblea Xeral Ordinaria da Asociación pola Conservación do Ecosistema Forestal Galego terá lugar o vindeiro día 29 de abril de 2023 en modalidade virtual, ás 12.30 horas en primeira convocatoria e ás 13.00 horas en segunda, para tratar os seguintes puntos:

ORDE DO DÍA

  1. Benvida pola Xunta Directiva.
  2. Ratificación da Orde do Día.
  3. Aprobación, se procede, da acta da XIV Asemblea Xeral Ordinaria.
  4. Aprobación, se procede, das contas do ano 2022.
  5. Aprobación, se procede, das cotas sociais para o ano 2023.
  6. Aprobación, se procede, dos orzamentos para o ano 2023.
  7. Aprobación, se procede, do plan de actividades.
  8. Rogos e preguntas.

Acceso á reunión (Google Meet)

Na Coruña, a 14 de abril de 2023.