A Asociación convoca a reunión anual o 12 de abril

A XIV Asemblea Xeral Ordinaria da Asociación pola Conservación do Ecosistema Forestal Galego terá lugar o vindeiro día 12 de abril de 2022 en modalidade virtual, ás 19.30 horas en primeira convocatoria e ás 20.00 horas en segunda, para tratar os seguintes puntos:

ORDE DO DÍA

  1. Benvida pola Xunta Directiva.
  2. Ratificación da Orde do Día.
  3. Aprobación, se procede, da acta da XIII Asemblea Xeral Ordinaria.
  4. Aprobación, se procede, das contas do ano 2021.
  5. Aprobación, se procede, das cotas sociais para o ano 2022.
  6. Aprobación, se procede, dos orzamentos para o ano 2022.
  7. Aprobación, se procede, do plan de actividades.
  8. Rogos e preguntas.

Acceso á reunión (Google Meet)

Na Coruña, a 29 de marzo de 2022.