Redúcese considerablemente o caudal dos ríos galegos

Debido ás escasas precipitacións caídas nesta primavera en Galicia, os ríos costeiros da Comunidade levan un escaso caudal. No caso do Mandeo, leva tan so un 30% do que acostuma a levar nesta época do ano. No Umia a situación tamén e preocupante. Chámase a todos os galegos e galegas a colaborar no aforro de … [ + ]

Proxecto Mandeo: en marcha…

Hoxe remataron as xornadas teóricas e prácticas de formación do Proxecto Mandeo ás cales asistiron tres membros da Asociación. Nelas informouse de cómo funciona un río, aínda que xa sabemos que é moito máis ca unha canle de auga, debendo concienciarnos da importancia que teñen o bosque de ribeira e o río como ecosistema, non … [ + ]

Proxecto Mandeo: comeza a formación

Por fin, a xestora do proxecto de custodia do Río Mandeo, contactou coa Asociación. Neste mes comeza a formación do programa. Deste xeito, e tal como se presentará na asemblea do próximo día 20, ACEFGA participa no Proxecto Mandeo. Cremos que nel están os nosos obxectivos reflictidos, ademais de desenvolverse nun espacio de grande importancia … [ + ]

Convocatoria IIIª Asemblea Xeral Ordinaria

Pola presente convócaselle á IIIª Asemblea Xeral Ordinaria da “Asociación pola Conservación do Ecosistema Forestal Galego”  que terá lugar o vindeiro día 20 de abril de 2011 en Rosalía de Castro, portal 1, O Temple (Cambre), ás 9:30h en primeira convocatoria e ás 10:00h en segunda, para tratar os seguintes puntos: ORDE DO DÍA Benvida … [ + ]