IV Asemblea Xeral Extraordinaria

Con razón da federación “Rede Galega de Custodia do Territorio”, convócase a IV Asemblea Xeral Extraordinaria o vindeiro día 29 de novembro de 2014 na localidade de Cambre*, ás 21:00h en primeira convocatoria e ás 21:30h en segunda, para tratar os seguintes puntos:

ORDE DO DÍA

1.- Benvida pola Xunta Directiva.
2.- Ratificación da Orde do Día.
3.- Aprobación da acta da III Asemblea Xeral Extraordinaria.
4.- Aprobación da federación na “Rede Galega de Custodia do Territorio”.
5.- Rogos e preguntas.

* Comunícase o punto de reunión aos interesados en info@acefga.org.

 

Comentarios cerrados, trackbacks y pingbacks abiertos.