Faite socio

INSCRICIÓN DE SOCIO

IDENTIFICACIÓN

Nome

Apellidos

NIF

Data de nacemento

CONTACTO

Enderezo (incluir código postal)

Teléfono

Correo electrónico (requerido)

COTAS SOCIAIS
Aportación (farase un cargo anual):

Outra cantidade

Forma de pagamento Domiciliación bancariaTransferencia bancaria

IBAN / Conta bancaria

Protección de datos de carácter personal: ver documento informativo e aviso legal.