Convocatoria IIIª Asemblea Xeral Ordinaria

Pola presente convócaselle á IIIª Asemblea Xeral Ordinaria da “Asociación pola Conservación do Ecosistema Forestal Galego”  que terá lugar o vindeiro día 20 de abril de 2011 en Rosalía de Castro, portal 1, O Temple (Cambre), ás 9:30h en primeira convocatoria e ás 10:00h en segunda, para tratar os seguintes puntos:

ORDE DO DÍA

  1. Benvida pola Xunta Directiva.
  2. Ratificación da Orde do Día.
  3. Aprobación, se procede, da acta da IIª Asemblea Xeral Ordinaria.
  4. Aprobación, se procede, das contas do ano 2010.
  5. Aprobación, se procede, das cotas sociais para o ano 2011.
  6. Aprobación, se procede, dos orzamentos para o ano 2011.
  7. Aprobación, se procede, do plan de actividades para o ano 2011.
  8. Rogos e preguntas.

Queda a disposición dos interesados toda a documentación elaborada (contas do 2010, orzamentos do 2011, plan de actividades, etc.). Esta é accesible mediante solicitude e-mail, teléfono ou correo postal. En calquera caso, a Administración de ACEFGA ten competencia para resolver calquera dúbida.

 

En A Coruña, a 6 de abril de 2011,

 

Asdo.:

Jorge Vázquez (Secretario)

 

VºBº:

Alejandro Álvarez (Presidente)

 

O DÍA 25, AS DECISIÓNS TOMADAS SERÁN COMUNICADAS AOS SOCIOS MEDIANTE UN BOLETÍN

Comentarios cerrados, trackbacks y pingbacks abiertos.