Acto institucional do Proxecto Mandeo

O pasado sábado 11 celebrouse no Pazo de Mariñán o acto institucional organizado pola Deputación da Coruña ao que asistiron o Presidente e o Secretario da “Asociación pola Conservación do Ecosistema Forestal Galego” en representación da mesma. Neste acto oficial, o Presidente da Deputación, Diego Calvo Pouso, e a Vicepresidenta, María Dolores Faraldo Botana, fixeron entrega dos diplomas acreditativos da adopción e custodia dun tramo de río (Mandeo ou Mendo) para o seu coidado e conservación.

A partir deste momento, os labores sobre o río quedan a cargo e baixo responsabilidade de cada un dos participantes. Un total de 17 entidades fanse cargo dos seus tramos, algún dos solicitantes integra diferentes agrupacións de tal forma que as organizacións implicadas son 140.

O evento tivo espacio hoxe en “La Voz de Galicia” e “La Opinión”. Como ACEFGA vén facendo nos últimos meses, continuaranse as actividades periódicas no entorno fluvial e informarase das novidades.

Acto institucional no Pazo de Mariñán

El pasado sábado 11 se celebró en el Pazo de Mariñán el acto institucional organizado por la Diputación de A Coruña al que asistieron el Presidente y el Secretario de la “Asociación pola Conservación do Ecosistema Forestal Galego” en representación de la misma. En este acto oficial, el Presidente de la Diputación, Diego Calvo Pouso, y la Vicepresidenta, María Dolores Faraldo Botana, hicieron entrega de los diplomas acreditativos de la adopción y custodia de un tramo de río (Mandeo o Mendo) para su cuidado y conservación.

A partir de este momento, las labores sobre el río quedan a cargo y bajo la responsabilidad de cada uno de los participantes. Un total de 17 entidades se hacen cargo de sus tramos, alguno de los solicitantes integra diferentes agrupaciones de tal forma que las organizaciones implicadas son 140.

El evento tuvo espacio hoy en “La Voz de Galicia” y “La Opinión”. Como ACEFGA viene haciendo en los últimos meses, continuaremos las actividades periódicas en el entorno fluvial y se informará de las novedades.

Comentarios cerrados, trackbacks y pingbacks abiertos.