ACEFGA comeza a conservar no Eume

ACEFGA pecha o primeiro acordo de custodia para a creación dunha Área de Conservación no Parque Natural dás Fragas do Eume.

Desde hoxe a Asociación ACEFGA xestiona unha parcela privada de case unha hectárea dentro dos límites do Parque Natural dás Fragas do Eume, no municipio de Monfero. A superficie está ocupada na súa totalidade por bosque autóctono en bo estado de conservación, situado na cabeceira da conca do Rego de Frai Bermuz, na zona alta do Parque.

Esta parte pouco coñecida e visitada do Parque Natural conserva bos exemplos de bosque atlántico nos numerosos vales que compoñen a conca alta desta zona do Eume. A parcela está atravesada por un pequeno rego dos moitos que alimentan a conca, formando parte fundamental da gran esponxa verde que supoñen os bosques á hora de regular o ciclo hidrolóxico das concas fluviais.

Comentarios cerrados, trackbacks y pingbacks abiertos.